UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Tvorba písma a typografie - semestrální práce 7

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G2S7 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Hlavním cílem ateliéroví výuky je vést studenta k přesvědčivému výtvarnému výrazu, rozvinout jeho autorský potenciál, podpořit jeho hledání vlastních témat a podporovat jeho individuální projev i ho konfrontovat a inspirovat během ateliérové komunikace.

Povaha úkolů určuje časový rámec průběhu semestrální výuky, protože je nezbytné studentům poskytnout časový prostor pro zdárné dokončení semestrální úlohy. V důsledku toho se počet úkolů pohybuje mezi 3-5. Témata semestrálních úloh bývají stejná pro celý ateliér a dotýkají se všech oblastí grafického designu, přičemž je pochopitelně akcentována práce s písmem a položeny základy vlastní písmové tvorby. Výjimkou je první ročník, v němž je semestrální výuka podřízena důležitému cíli, kterým je seznámení nových studentů s reálným provozem katedrových dílen, a zimní semestr ročníku posledního, v jehož průběhu se zvýší intenzita výuky zaměřené na písmo.

Rozsah úkolů a nároky na kvalitu zpracování rostou se stoupajícím ročníkem a důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu.

Příklady zadání:

Plakát, Autorská kniha, Edice známek

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Oldřich Hlavsa: Typografická písma latinková. Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1960

O. Menhart: Tvorba typografického písma.SPN Praha 1957

Robert Bringhurst: The Element of Typographic Style, Canada, Hartley & Marks, 1997

Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein: TYPO,Köln, Germany, 1998

Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Praha, Computer Press, 2000

Chapell Warren, Bringhurst, Robert: A Short History of the Printed Word, Hartley & Marks, Publishers, 1999

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG2S7.html