UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Tvorba písma a typografie-klauzurní projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G2KN2 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání obvykle vychází z práce semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno. Zadání může být společné pro celý ateliér nebo se liší podle ročníku studia. Krátce po zadání úkolu je ověřeno krátkou konzultací, zda student zadání správně pochopil a případný způsob řešení.

Témata:

At. tvorby písma a typografie - téma klauzurního projektu je vždy stejné pro celý ateliér, s důrazem na pozitivní přínosy konfrontace výsledného výstupu, výjimečně bývá provázána se semestrálními tématy, když se ukáže, že téma má obecně širší dopad. Plakát (na zadané téma např. Horror); Abeceda; Autorská kniha

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG2KN2.html