UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ilustrace a grafika - semestrální práce

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G1S ZK 9
Garant předmětu:
Juraj Horváth, Michaela Kukovičová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Juraj Horváth, Michaela Kukovičová
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Hlavním cílem ateliéroví výuky je vést studenta k přesvědčivému výtvarnému výrazu, umožnit mu všestranný autorský rozvoj, podpořit jeho hledání vlastních témat a stimulovat ho i inspirovat během ateliérové komunikace.

Semestrální zadání jsou kombinací úloh individuálních, sloužících ke vzájemné inspiraci, a společných projektů ústících do realizace v dílnách VŠUP, během kterých si osvojí základy týmové práce. Podle charakteru zadání řeší studenti během jednoho semestru 3 - 4 úkoly nebo jedno velké tematické zadání, vždy společné pro celý ateliér, doplněné malými cvičeními nejen kresebnými.

Při zpracovávání úkolů je očekáváno hluboké zaujetí pro daný obor, schopnost podávat mimořádné nestandardní výkony a srozumitelnost výsledného řešení. Rozsah úkolů a nároky na kvalitu zpracování rostou se stoupajícím ročníkem a důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu.

Příklady zadání:

Komiks, Kniha v různých podobách, Edice sítotiskových leporel, Obrazový Román na pokračování

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Comics, Comix & Graphic Novels, The history of the comic from 19th-century to today''s graphic novels, (Phaidon, 2006)

Codices illustres, The world´s most famous illuminated manuscripts, Ingo F. Walther (Taschen, 2001)

Mis Primeras 80.000 Palabras, diccionario infantil ilustrado, (Media Vaca, 2008)

Josef Čapek: Nejskromnější umění (Aventinum, 1920)

Úvahy o stavu výtvarného umění, Kritika modernity, Jean Clair (Barrister & Principal)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG1S.html