UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ilustrace a grafika - klauzurní projekt 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
G1K ZK 7
Garant předmětu:
Juraj Horváth, Michaela Kukovičová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Juraj Horváth, Michaela Kukovičová
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání obvykle vychází z práce semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno. Zadání může být společné pro celý ateliér nebo se liší podle ročníku studia. Krátce po zadání úkolu je ověřeno krátkou konzultací, zda student zadání správně pochopil a případný způsob řešení.

Témata:

At. ilustrace a grafiky - téma klauzurního projektu je většinou stejné pro všechny ročníky, je ateliérem považováno za inspirativní především pro nižší ročníky a přínosné v pozitivní konfrontaci výsledných řešení. Kniha - film (komiks s dynamicky řazenými obrázky); Kniha - Galerie (Katalog, sbírka), Kniha - Objekt; Kniha napříč žánry a dobou; Ilustrace ke krátké povídce s přesně zadaným výstupem (počtem a rozměrem ilustrací, použitou technologií, parametrem návrhu na obálku)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetG1K.html