UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Cizí jazyk

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
DV0041 ZK
Garant předmětu:
Blanka Zádrapová, Markéta Doubravová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Blanka Zádrapová, Markéta Doubravová
Anotace:

Výuka probíhá formou samostudia a konzultací. Cílem zkoušky je prověřit souhrnně znalosti z praktického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce, tedy znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnosti vést plynulou konverzaci na téma související se studentovým oborem.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetDV0041.html