UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Doktorské kolokvium

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
DT0051 Z
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Na konci akademického roku je průběh studia hodnocen formou doktorského kolokvia, které vede předseda oborové rady a jehož se účastní také školitelé a konzultanti. Na kolokviu podávají posluchači zprávu o postupech své práce v daném roce a o jejich tezích se vede rozprava. Vystoupení mají formu přednášky prokazující schopnost prezentace tématu a náležité argumentace. Výsledky práce předložené na kolokviu zhodnotí komise složená ze členů katedry a doporučí či nedoporučí pokračování studia.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetDT0051.html