UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k disertační práci

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
DT0021 Z
Garant předmětu:
Cyril Říha, Helena Jarošová, Karel Císař, Milena Bartlová, Lada Hubatová-Vacková, Jindřich Vybíral, Martina Pachmanová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Cyril Říha, Helena Jarošová, Karel Císař, Milena Bartlová, Lada Hubatová-Vacková, Jindřich Vybíral, Martina Pachmanová
Anotace:

Základní forma studia zahrnující studium pramenů a sekundární literatury jakož i průběžnou kontrolu postupu prací formou individuálních konzultací se školitelem.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 7. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetDT0021.html