UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Aktuální problémy teorie a metodologie dějin umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
DT0012 ZK
Garant předmětu:
Milena Bartlová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Milena Bartlová
Anotace:

Přednáška seznamuje s metodologickými přístupy v dějinách umění od 50. let 20. století. Témata: Konec dějin umění. Vliv a transfer, centrum a periferie. Teoretické definice umění a jeho historická povaha. Dějiny vidění: „period eye.“ Kritická teorie v uměnovědě a marxismus. Postkoloniální, genderově specifické a globální dějiny umění. Angloamerická, francouzská a německá genealogie dějin a teorie umění posledních dvaceti let. Dějiny umění jako dějiny a teorie obrazu (Bildwissenschaft). Objekt, performance a nová média.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Michael Baxandall, Patterns of Intention. London 1985.

Tomáš Pospiszyl (ed.), Před obrazem. Praha 1998.

Hans Belting, Konec dějin umění. Praha 2000.

Jonathan Harris, The New Art History: A Critical Introduction. London-New York 2001.

David Summers, Real Spaces. London 2003

Ladislav Kesner (ed.), Vizuální teorie. Praha - Jinočany, 2. vyd. 2005.

Robert S. Nelson - Richard Schiff (eds.), Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2006.

Georges Didi-Huberman, Confronting Images, Chicago 2006 (Devant l´image, 1995)

Tomáš Kulka - Denis Ciporanov, Co je umění? Praha 2011.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetDT0012.html