UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Produktový design-semestrální práce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
D3SN3 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Náplň semestru se odvíjí od konkrétních zadání, která převážně vytváříme ve spolupráci s reálnými výrobci a případně prokládáme vhodnými soutěžemi. Vlastní proces a formování nosné myšlenky výsledného produktu je důležitější než izolovaně posuzovaný finální produkt.

Při zpracovávání úkolů očekáváme analýzu zadání a následné vymezení problematiky podle osobních preferencí studentů, rozpracování několika směrů řešení a posléze výběr a dořešení nejperspektivnějšího směru. Obvyklou součástí průběhu semestru je vytváření rychlých modelů pro ověřování jednotlivých ideji a v závěru vytvoření finálního modelu/prototypu. Témata bývají převážně společná pro celý ateliér, hodnocení výsledků práce v semestru probíhá diferencovaně s ohledem na ročník studenta. U studentů magisterského programu je hodnocena i schopnost koordinovat, plánovat a řídit týmovou práci. Požadována je také schopnost prezentovat výsledky své práce v angličtině.

Příklady zadání:

Příbory; Sáňky; Reproduktory pro Bang & Olufsen; Nástěnná a venkovní svítidla pro konkrétního výrobce

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Gilles Lipovetsky, Éra prázdnoty, Úvahy o současném individualismu, Prostor 2008, 4. vydání

Gilles Lipovetsky, Říše pomíjivosti, Prostor 2002,

Marcus Fairs, Design 21. století, Slovart 2007

Jan Keller, Až na dno blahobytu, Earthsave CZ, 2005 (3.vydání)

Lakshmi Bhaskaranová, Podoby moderního designu, Praha, 2007Editorka: Martina Pachmanová, Design: Aktualita, nebo věčnost? Analogie textů k teorii a Dějinám designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2005

Materiál World 2 Innovative Materiále for Architecture and Design, Amsterodam: Frame Publichers, 2006, Basel: Birkhäuser - Publisher for Architecture

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2004

Editoři: Charlotte & Peter Fill, Dekorative Art (6 dílů), Taschen, 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetD3SN3.html