UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Produktový design - semestrální práce

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
D3S ZK 9
Garant předmětu:
Jan Němeček, Michal Froněk, Michal Malášek
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Němeček, Michal Froněk, Michal Malášek
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Náplň semestru se odvíjí od konkrétních zadání, která převážně vznikají ve spolupráci s reálnými výrobci a případně jsou prokládána vhodnými soutěžemi. Obvykle jde o 2 rozsáhlejší projekty doplněné o několik krátkodobých úkolů. Semestrální zadání pro studenty prvního ročníku je zaměřeno na rozvoj základních dovedností pro zobrazování a práci s hmotou ve 3d prostoru. Obvykle se jedná o studium přírodniny a postupný přechod od realistických forem zobrazování do plošných a prostorových stylizací s vyústěním do návrhu konkrétního předmětu. Vlastní proces a formování nosné myšlenky výsledného produktu je důležitější než izolovaně posuzovaný finální produkt.

Při zpracovávání úkolů je požadována analýza zadání a následné vymezení problematiky podle osobních preferencí studentů, rozpracování několika směrů řešení a posléze výběr a dořešení nejperspektivnějšího směru. Obvyklou součástí průběhu semestru je vytváření rychlých modelů pro ověřování jednotlivých ideji a v závěru vytvoření finálního modelu/prototypu. Témata bývají převážně společná pro celý ateliér (výjimkou jsou 1. ročníky), hodnocení výsledků práce v semestru probíhá diferencovaně s ohledem na ročník studenta.

Příklady zadání: Čajový domek, Svícen pro čajový obřad

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Gilles Lipovetsky, Éra prázdnoty, Úvahy o současném individualismu, Prostor 2008, 4. vydání

Gilles Lipovetsky, Říše pomíjivosti, Prostor 2002,

Marcus Fairs, Design 21. století, Slovart 2007

Jan Keller, Až na dno blahobytu, Earthsave CZ, 2005 (3.vydání)

Lakshmi Bhaskaranová, Podoby moderního designu, Praha, 2007Editorka: Martina Pachmanová, Design: Aktualita, nebo věčnost? Analogie textů k teorii a Dějinám designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2005

Materiál World 2 Innovative Materiále for Architecture and Design, Amsterodam: Frame Publichers, 2006, Basel: Birkhäuser - Publisher for Architecture

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2004

Editoři: Charlotte & Peter Fill, Dekorative Art (6 dílů), Taschen, 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetD3S.html