UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design nábytku a interiéru-semestrální práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
D2SN2 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Semestrální výuka spočívá převážně v řešení jednoho hlavního semestrálního úkolu, který bývá doplněn krátkou týdenní úlohou. Tematicky se zadání semestrálního úkolu v navazujícím magisterském stupni orientuje na design sortimentní řady a řešení interiéru větších objektů. V případě účasti v soutěži nebo spolupráce s konkrétním výrobcem je zadáváno jediné téma hlavního semestrálního úkolu napříč celým ateliérem. Tyto úlohy slouží k tomu, aby se studenti naučili základům týmové spolupráce, uvědomili si důležitost různých pozic a ověřili si svoji schopnost koordinovat a řídit týmovou práci.

Hlavní úkol je zpracováván obvykle po celou dobu trvání semestru a je rozdělen do 3 fází - analytické, návrhové a prezentační a během jeho řešení jsou důsledně aplikovány znalosti a dovednosti získané studiem v bakalářském stupni.

Výsledkem semestrální výuky je projekt interiéru nebo design předmětu a jeho prezentace v požadované dokumentaci. Standardní dokumentace projektu interiéru obsahuje půdorysy, pohledy, řezy, vizualizace a model; u designu předmětu předkládá student dokumentaci pro výrobu, model a případně i prototyp výrobku. Součástí hodnocení je také schopnost verbální prezentace výsledného řešení i v cizím jazyce.

Příklady zadání:

Řešení a design lehacího nábytku; Řešení interiéru restaurace v určitém objektu; Návrh osvětlení pro průmyslový podnik; Nábytková řada ve spolupráci s konkrétním výrobcem

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Gilles Lipovetsky, Éra prázdnoty, Úvahy o současném individualismu, Prostor 2008, 4. vydání

Gilles Lipovetsky, Říše pomíjivosti, Prostor 2002,

Marcus Fairs, Design 21. století, Slovart 2007

Jan Keller, Až na dno blahobytu, Earthsave CZ, 2005 (3.vydání)

Lakshmi Bhaskaranová, Podoby moderního designu, Praha, 2007Editorka: Martina Pachmanová, Design: Aktualita, nebo věčnost? Analogie textů k teorii a Dějinám designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2005

Materiál World 2 Innovative Materiále for Architecture and Design, Amsterodam: Frame Publichers, 2006, Basel: Birkhäuser - Publisher for Architecture

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2004

Editoři: Charlotte & Peter Fill, Dekorative Art (6 dílů), Taschen, 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetD2SN2.html