UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design nábytku a interiéru - semestrální práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
D2S1 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Semestrální výuka spočívá převážně v řešení jednoho hlavního semestrálního úkolu, který bývá doplněn krátkou týdenní úlohou. Tematicky se zadání semestrálního úkolu liší podle ročníku studia a sahá od kompozičních cvičení, přes design malého předmětu až k řešení interiéru jednoho prostoru v nižších ročnících; k designu sortimentní řady a řešení interiéru většícho objektu v ročnících vyšších. Občas mají 2 ročníky zadání společné, aby se studenti naučili základům týmové spolupráce. Pouze v případě účasti v soutěži nebo spolupráce s konkrétním výrobcem je zadáváno jediné téma hlavního semestrálního úkolu napříč celým ateliérem.

Hlavní úkol je zpracováván obvykle po celou dobu trvání semestru a je rozdělen do 3 fází - analytické, návrhové a prezentační, v závislosti na ročníku studia jsou důsledně aplikovány znalosti získané studiem doprovodných oborových disciplín a dovednosti získané v dílenských cvičeních.

Výsledkem semestrální výuky je projekt interiéru nebo design předmětu a jeho prezentace v požadované dokumentaci. Standardní dokumentace projektu interiéru obsahuje půdorysy, pohledy, řezy, vizualizace a model; u designu předmětu předkládá student dokumentaci pro výrobu, model a případně i prototyp výrobku. Součástí hodnocení je také schopnost verbální prezentace výsledného řešení. V případě jediného tématu pro celý ateliér je uplatněno diferencované hodnocení výsledku s ohledem na ročník studia.

Příklady zadání: Řešení a design lehacího nábytku; Krmítko pro ptáky; Gril - ohniště

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Gilles Lipovetsky, Éra prázdnoty, Úvahy o současném individualismu, Prostor 2008, 4. vydání

Gilles Lipovetsky, Říše pomíjivosti, Prostor 2002,

Marcus Fairs, Design 21. století, Slovart 2007

Jan Keller, Až na dno blahobytu, Earthsave CZ, 2005 (3.vydání)

Lakshmi Bhaskaranová, Podoby moderního designu, Praha, 2007Editorka: Martina Pachmanová, Design: Aktualita, nebo věčnost? Analogie textů k teorii a Dějinám designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2005

Materiál World 2 Innovative Materiále for Architecture and Design, Amsterodam: Frame Publichers, 2006, Basel: Birkhäuser - Publisher for Architecture

Zdeno Kolesár, Kapitoly z dějin designu, Praha: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, 2004

Editoři: Charlotte & Peter Fill, Dekorative Art (6 dílů), Taschen, 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetD2S1.html