UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k bakalářské práci

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
B0001 Z 1
Garant předmětu:
Tereza Vernerová Volná, Emma Hanzlíková, Jaroslav Tvrdoň, Jitka Šosová, Darina Zavadilová, Markéta Vinglerová, Lukáš Pilka, Vojtěch Märc, Klára Peloušková, Johana Lomová, Pavlína Vogelová, Martin Vaněk, Michal Vaníček, Petra Hlaváčková, Karolina Jirkalová, Kateřina Kuthanová, Kristýna Péčová, Lada Hubatová-Vacková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Tereza Vernerová Volná, Emma Hanzlíková, Jaroslav Tvrdoň, Jitka Šosová, Darina Zavadilová, Markéta Vinglerová, Lukáš Pilka, Vojtěch Märc, Klára Peloušková, Johana Lomová, Pavlína Vogelová, Martin Vaněk, Michal Vaníček, Petra Hlaváčková, Karolina Jirkalová, Kateřina Kuthanová, Kristýna Péčová, Lada Hubatová-Vacková
Anotace:

Diplomový / bakalářský seminář je koncipovaný jako podpora Katedry teorie a dějin umění pro studenty uměleckých oborů při realizaci písemné části absolventských (bakalářských i diplomových prací). Seminář nabízí seznámení se se zákonitostmi písemného textu tak, aby se písemná část absolventského projektu stala jeho svébytnou součástí. Důraz bude kladen na specifika žánru umělecké diplomové / bakalářské práce, případně přípravy portfolia a to na příkladu prací českých i zahraničních uměleckých škol.

Na semináři se studenti seznámí s povinnými součástmi teoretické části své diplomové / bakalářské práce.

Výuka: bloková

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetB0001.html