UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura 4 - klauzurní projekt

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
AM4K ZK 7
Garant předmětu:
Roman Brychta, Barbora Šimonová, Markéta Mráčková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Roman Brychta, Barbora Šimonová, Markéta Mráčková
Anotace:

Předmět Ateliér - Klauzurní projekt navazuje plynule na předmět Ateliér - Semestrální práce, ale liší se délkou (trvá pouze 3 týdny), časovou dotací (120 hodin) a formou (je testem individuálních schopností studenta reagovat na zadání ve vymezeném čase).

Požadavky:

Požadavky na studenta: Samostatně vypracovaná individuální práce v průběhu tří vymezených týdnů, se třemi ověřovacími konzultacemi a závěrečnou prezentací.

Hodnocení komisionální - katedrová jury s přizvanými externími odborníky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-prověřit schopnosti studenta předvést individuální, nekonzultovaný výkon;

-vést ho k samostatné reakci na zadání konkrétního úkolu ve vymezeném čase;

-učit ho je zřetelně formulovat východiska svého uměleckého záměru;

-rozvíjet individuální talent studentů;

-prověřit schopnost zvolit odpovídající formát vizuální prezentace i dodržet časový limit pro verbální obhajobu projektu;

-trénovat schopnost okamžité reakce na otázky, připomínky i kritiku odborné komise.

Stejně jako předmět Ateliér - Semestrální práce je i předmět Ateliér - Klauzurní projekt realizován ve čtyřech ateliérech.

Výsledky učení:

Student je po úspěšném absolvováni předmětu schopen:

-ve vymezeném čase samostatně a tvůrčím způsobem zpracovat definovaný úkol;

-aplikovat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti;

-reflektovat ve zpracování daného tvůrčího úkolu znalosti z teorie a historie umění daného uměleckého oboru i platné etické a oborové normy a standardy;

-navrhnout a obhájit vhodná technologická řešení pro zpracování definovaného tvůrčího úkolu, včetně zhodnocení potenciálu i rizik jednotlivých alternativ;

-srozumitelně vizuálně a verbálně prezentovat výstupy své tvůrčí činnosti odborné i široké veřejnosti.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetAM4K.html