UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura IV - semestrální práce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
A4SN3 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce se v navazujícím magisterském studiu zvyšuje na 22 hodin týdně. Výuka v semestru je vedená a intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Základem semestrální výuky je většinou jeden obsáhlý úkol, který má 3 důležité fáze - analýzu, libreto a výsledný návrh. Tematicky se zabývá „velkou architekturou“, vztahuje se ke známým místům v kontextu středoevropské architektury, upozorňuje na chyby, které se dějí, nabízí alternativu ke stávajícím řešením. Tento úkol je zpracováván napříč všemi ročníky s ohledem na motto ateliéru: Vzájemné ovlivňování a inspirace zúčastněných je hlavním hnacím motorem Ateliéru architektury 4. Rozdíl spočívá pouze v požadované kvalitě a šíři výstupu v závislosti na ročníku studia. Hodnoceny jsou především: jasná grafická prezentace konceptu návrhu, příslušné architektonické plány s důrazem na dispozici, text, který je zpracováván během semestru a fyzický model. Dále jsou zadávány kratší úlohy pro konstrukční projekty. Zadávána budou též témata krátká jako výsledek plánované spolupráce jednotlivých architektonických ateliérů VŠUP, případně vyplynou ze spolupráce s AVU a DAMU.

V navazujícím magisterském studiu je požadováno samostatné tvůrčí hledání originálních autorských řešení a postupů Nároky na kvalitu a rozsah zpracování projektů rostou v závislosti na zvyšující se zkušenosti a v posledních semestrech studia je posuzována také schopnost koordinovat a řídit týmovou práci. Součástí hodnocení semestrální práce je i její kvalitní prezentace nejen v českém jazyce.

Příklady témat:

Prázdná místa ve městě; Rodinný dům

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Deset knih o architektuře, Marcus Vitruvius Pollio, Baset, 2006

Složitost a protiklad v architektuře, Robert Venturi, Arbor Vitae, 2001

Třeštící New York, Rem Koolhaas, Arbor Vitae, 2007

Duch a místo, Christopher Day, Era, 2005

Jane Jakobsová, Smrt a život amerických velkoměst

Camillo Sitte, Stavba měst podle uměleckých zásad

Adolf Loos, Řeči do prázdna

Karel Popper, Život je řešení problémů, Otevřená společnost...

S M L XL, Rem Koohaas and Bruce Mau, Monacelli Press, 1995

Farmax, MVDRV, 010 Publishers, 1999

Architecture Must Burn, Aaron Betsky, Thames and Hudson, 2000

Etická funkce architektury, Karsten Harries, Arbor Vitae, 2011

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetA4SN3.html