UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura III - semestrální práce 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
A3SN4 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce se v navazujícím magisterském studiu zvyšuje na 22 hodin týdně. Výuka v semestru je vedená a intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Základem semestrální práce v ateliéru je jedno společné téma pilotního a nosného ateliérového výzkumu určité problematiky. Počet semestrálních úloh a jejich návaznost závisí na řešené problematice a cíli výzkumu. Buď je téma řešeno jako komplexní týmová práce, nebo se jedná o soustavu krátkých diferencovaných individuálních úloh, které slouží jako prostředek testování různorodosti řešené problematiky.

Očekávaným výsledkem semestru je originalita a autenticita výzkumu, komplexita zpracování příslušného zadání od rešerše přes studium odpovídající literatury, schopnosti komparativních úvah, analýzy vstupů prostřednictvím grafických diagramů a testovacích modelů, až po formulaci autorské teze zpracované ve 2D a 3D výstupech a jejich prezentaci. Důležitým kritériem hodnocení práce studenta je také intelektuální a estetická kvalita semestrální práce.

Témata semestrálních zadání jsou tématy zkoumajícími současný architektonický diskurz - město, krajina, životní styl, společenské a sociální paradigma, nové metody navrhování a digitální technologie.

Rozdíl v zadání a hodnocení různých ročníků spočívá v rostoucí náročnosti na výsledné zpracování teoretického i praktického manuálu pro řešenou problematiku. V navazujícím magisterském studiu je požadováno samostatné tvůrčí hledání originálních autorských řešení a postupů.

Příklady témat semestrálních úloh:

Strategie města; Individualizace města

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Deset knih o architektuře, Marcus Vitruvius Pollio, Baset, 2006

Složitost a protiklad v architektuře, Robert Venturi, Arbor Vitae, 2001

Třeštící New York, Rem Koolhaas, Arbor Vitae, 2007

Duch a místo, Christopher Day, Era, 2005

Jane Jakobsová, Smrt a život amerických velkoměst

Camillo Sitte, Stavba měst podle uměleckých zásad

Adolf Loos, Řeči do prázdna

Karel Popper, Život je řešení problémů, Otevřená společnost...

S M L XL, Rem Koohaas and Bruce Mau, Monacelli Press, 1995

Farmax, MVDRV, 010 Publishers, 1999

Architecture Must Burn, Aaron Betsky, Thames and Hudson, 2000

Etická funkce architektury, Karsten Harries, Arbor Vitae, 2011

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetA3SN4.html