UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura II - semestrální práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
A2SN1 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce se v navazujícím magisterském studiu zvyšuje na 22 hodin týdně. Výuka v semestru je vedená a intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Počet semestrálních úloh se pohybuje od jedné do čtyř, v závislosti na rozsahu zadávané úlohy. Témata bývají převážně společná pro celý ateliér. Cílem semestrální výuky je, aby student zadání pochopil, správně analyzoval, autorským postupem splnil požadovaný výstup a na závěr úspěšně prezentoval a obhájil svůj koncept a celkový výsledek. Velký důraz je kladen v ateliérové výuce na vzájemnou inspiraci napříč ročníky, schopnost pracovat samostatné i v týmu, vzájemnou komunikaci i odvahu ke kritickému hodnocení práce ostatních. Semestrální úlohy odrážejí zaměření ateliéru, který se zabývá celým spektrem architektonických dovedností s přesahy do souvisejících oborů, architekturou v co možná nejširších souvislostech, především současnou či futuristickou architekturou s věcným vztahem k realitě. Nároky na kvalitu a rozsah zpracování projektů rostou v závislosti na zvyšující se zkušenosti a v posledních semestrech studia je posuzována také schopnost koordinovat a řídit týmovou práci. Součástí hodnocení semestrální práce je i její kvalitní prezentace nejen v českém jazyce.

Příklady zadání:

Bydlím v Praze za každou cenu; Voda; mezinárodní soutěže Trimo Urban Crash, Gaudi; Urbanismus Estaleiro Só v

Porto Allegre / Brazílie; Bytový dům v Holešovicích, Urbanismus vsi Ostrá, E Pavilon Amazonie do ZOO Praha; mezinárodní workshopy Trója Meadow, Cartagena /Kolumbie, Kongresové centrum Praha....

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Deset knih o architektuře, Marcus Vitruvius Pollio, Baset, 2006

Složitost a protiklad v architektuře, Robert Venturi, Arbor Vitae, 2001

Třeštící New York, Rem Koolhaas, Arbor Vitae, 2007

Duch a místo, Christopher Day, Era, 2005

Jane Jakobsová, Smrt a život amerických velkoměst

Camillo Sitte, Stavba měst podle uměleckých zásad

Adolf Loos, Řeči do prázdna

Karel Popper, Život je řešení problémů, Otevřená společnost...

S M L XL, Rem Koohaas and Bruce Mau, Monacelli Press, 1995

Farmax, MVDRV, 010 Publishers, 1999

Architecture Must Burn, Aaron Betsky, Thames and Hudson, 2000

Etická funkce architektury, Karsten Harries, Arbor Vitae, 2011

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetA2SN1.html