UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura II - klauzurní projekt 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
A2KN5 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání může volně navazovat na práci semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno, případně se semestrem nesouvisí vůbec. Podle vývoje zpracovávaného zadání je studentům v závěru upřesněna požadovaná forma výstupu.

Příklady zadání:

At. architektury 2 - stejné zadání pro všechny ročníky: mezinárodní soutěž Sham Spiritual Oasis, All My Dreams, Bydlení CZ 2040, Vesnické bydlení v Ostré, Extenze VŠUP, Mise v extrémních podmínkách

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetA2KN5.html