UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura II - klauzurní projekt 4

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
A2KN4 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání může volně navazovat na práci semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno, případně se semestrem nesouvisí vůbec. Podle vývoje zpracovávaného zadání je studentům v závěru upřesněna požadovaná forma výstupu.

Příklady zadání:

At. architektury 2 - stejné zadání pro všechny ročníky: mezinárodní soutěž Sham Spiritual Oasis, All My Dreams, Bydlení CZ 2040, Vesnické bydlení v Ostré, Extenze VŠUP, Mise v extrémních podmínkách

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetA2KN4.html