UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura I - semestrální práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
A1SN1 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce se v navazujícím magisterském studiu zvyšuje na 22 hodin týdně. Výuka v semestru je vedená a intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Rytmus ateliérové výuky je v zimním a letním semestru odlišný. Každý ZS začíná rychlou krátkou úlohou, během které řeší studenti téma týkající se převážně veřejného prostoru. Cílem této úlohy je zbystřit u studentů vnímání společenského dění, uvědomit si historické souvislosti a jejich vliv na něj, vnímat problematiku sdílení veřejného prostoru a vzájemnou komunikaci všech jeho složek. Po té následuje několik kratších úloh. V LS zpracovávají studenti obvykle jedno téma, od počáteční analýzy, přes konzultace se specialisty na danou tématiku, exkurze až po výsledné zpracování projektu včetně dokonalé prezentace nejen v českém jazyce.

Náročnost semestrálních prací se postupně zvyšuje a souvisí s rostoucí úrovní znalostí a zkušeností jednotlivých ročníků. Témata semestrálních úloh bývají různorodá, někdy stejná pro všechny posluchače, jindy rozdílná v závislosti na ročníku. Ateliér architektury 1 sice akcentuje práci s veřejným prostorem, zadávaná témata však pokrývají celý obor od urbanistických až po interiérová, jejichž funkční a provozní požadavky implikují architektonickou formu objektu. V průběhu semestrální výuky v ateliéru se posluchači učí ovládnout metodiku myšlení, která jim v budoucnosti umožní tvůrčím a autorským způsobem řešit úspěšně témata zcela nová. Důležitou součástí procesu je aktivní účast studentů na hodnocení výsledků práce jejich kolegů. 1x za 2-3 roky bývá v LS zadáno společné téma pro celý ateliér, v jehož průběhu si studenti ověřují své schopnosti význam a role různých pozic během týmové práce a získávají zkušenosti nutné pro vedení pracovních skupin.

Příklady zadání individuálního: Problematická místa v Praze (např. Karlovo náměstí, ul. V Botanice, nám. Republiky, okolí vestibulu metra na Národní třídě)

Příklady zadání společného pro celý ateliér: Strategický ideový koncept vytěžení prostorového a společenského potenciálu lokality (např. plzeňský kvadrant, Ústí nad Labem ? Krásné Březno)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Deset knih o architektuře, Marcus Vitruvius Pollio, Baset, 2006

Složitost a protiklad v architektuře, Robert Venturi, Arbor Vitae, 2001

Třeštící New York, Rem Koolhaas, Arbor Vitae, 2007

Duch a místo, Christopher Day, Era, 2005

Jane Jakobsová, Smrt a život amerických velkoměst

Camillo Sitte, Stavba měst podle uměleckých zásad

Adolf Loos, Řeči do prázdna

Karel Popper, Život je řešení problémů, Otevřená společnost...

S M L XL, Rem Koohaas and Bruce Mau, Monacelli Press, 1995

Farmax, MVDRV, 010 Publishers, 1999

Architecture Must Burn, Aaron Betsky, Thames and Hudson, 2000

Etická funkce architektury, Karsten Harries, Arbor Vitae, 2011

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetA1SN1.html