UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura I - klauzurní projekt 5

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
A1KN5 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání může volně navazovat na práci semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno, případně se semestrem nesouvisí vůbec. Podle vývoje zpracovávaného zadání je studentům v závěru upřesněna požadovaná forma výstupu.

Příklady zadání:

At. architektury 1- Lom Mariánská skála ve vztahu k v semestru řešenému území v Ústí nad Labem. Vytipování optimální náplně v kontextu urban. vztahů vč. ZOO, přírodního parku, atd. a její zpracování v úrovni konceptu. (vyšší ročníky)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetA1KN5.html