UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Výtvarný modul 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8213 ZK 4
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Výtvarný modul vzájemně kombinuje výuku kresby, malby, modelování, perspektivy a anatomie

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Portrét

75% kresba, 25% anatomie

Portrétní kresba 1:1 uhlem

Student nakreslí kresbu uhlem tak, aby se do formátu vešla hlava i ruce.

Portrét

100% malba

Portrétní malba pokrývající celý formát

Student namaluje portrét tak, aby se do formátu vešla hlava i ruce.

Zátiší z předloh předchozích lekcí

50% anatomie, 50% kresba

Skelet dospělého člověka podle modelu

2 kresby kostry v podživotní velikosti

Student nakreslí kostru o výšce 110 cm ze dvou různých pohledů při zachování správných poměrů tak, aby vedle každé

kresby zůstalo místo pro kresbu kostry dítěte.

Odvození skeletu dítěte z kresby dospělého

50% anatomie, 50% kresba

2 kresby dětské kostry v podživotní velikosti

Student přikreslí dvě kresby kostry dítěte (rozdílného stáží) do vlastních kreseb z minulé lekce.

Stylizace skeletu pro účely zobrazení figury

50% anatomie, 50% kresba

Kresba sedící kostry v životní velikosti

Student nakreslí několik kostlivců v tradičních polohách, pouze s možností ověřit si na stojícím skeletu, jak jednotlivé kosti vypadají.

Kresba svalovce

50% anatomie, 50% kresba

2x zákres svalů do kresby kostry

Student vytvoří 2ks kreseb svalovců (přední a zadní ?) do kreseb spolužáka z 3. lekce.

Akce svalů při tradičních polohách figury s využitím modelu

75% anatomie, 25% perspektiva

Série kreseb stylizujících lidskou figuru v prostoru, po přibližně půlhodinových úsecích

S využitím zobrazení stylizovaných partií figury se student pokusí zobrazit figury v daných pozicích v perspektivní zkratce.

Kresba mužského aktu v nenáročné pozici

25% anatomie, 75% kresba

Figurální kresba v životní velikosti

S využitím specifik dané technologie vytvoří student co nejvěrnější studii. Figura se musí vejít do zvoleného formátu.

Malba ženského aktu

25% anatomie, 75% malba

Malba temperou

S využitím specifik dané technologie zpracuje student plochu celého formátu.

Studie městského exteriéru

50% perspektiva, 50% kresba

4x kresba A3

V daném exteriéru dohledává student základní perspektivní a kompoziční vztahy. Nepropracovává detaily.

Studie městského exteriéru

50% perspektiva, 50% kresba

4x kresba A3

S využitím kreseb z minulé lekce a fotodokumentace z daných míst vytvoří student 2 přesvědčivé kresebné rekonstrukce

prostředí, kde v minulé lekci skicoval.

Studie městského exteriéru

50% perspektiva, 50% malba

Malba A1

S využitím kreseb z minulé lekce a fotodokumentace z daných míst vytvoří student v ateliéru malbu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-upozornit na zásady portrétního zobrazení a kompozice

-vysvětlit podstatné hmotové partie kostry a jejich funkci a proporční rozdíly, ke kterým dochází během jejího vývoje

-představí hlavní svalové partie a jejich funkci

-představit zásady budování obrazového prostoru

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-srozumitelně zpracovat tradiční výtvarný námět, bez fatálního profesního pochybení

-zobrazit figuru v daných pozicích v perspektivní zkratce

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Bohumil Slánský - Technika malby 1. a 2. díl

Technika v malířské tvorbě

György Fehér - Anatomie pro výtvarníky, Slovart 2006

Josef Zrzavý - Anatomie pro výtvarníky, Avicenum Praha1977

José Pijoan - Dějiny umění, Balios, Praha, 1999

Judith Collins - Sculpture Today, Phaidon, 2007

Václav Šedý - Sochařské řemeslo, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953

Monografie sochařů, internetové zdroje

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8213.html