UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Výtvarný modul 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8211 ZK 4
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Výtvarný modul vzájemně kombinuje výuku kresby, malby, modelování, perspektivy a anatomie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Perspektivní náhled předmětu podle jeho bokorysu

25% kresba, 75% perspektiva

Kresba 1:1 předmětu v prostoru

Student nakreslí kresbu s pomocnou perspektivní konstrukcí.

-Prostorový náhled viděného předmětu, osvětlený zleva

50% kresba, 50% perspektiva

Kresba 1:1 předmětu v prostoru

Student na cizí kresbě z 1. lekce opraví chyby a kresebnými prostředky vytvoří dojem prostoru.

-Zátiší z předloh předchozích lekcí

75% malba, 25% perspektiva

Černobílá malba tlustým štětcem A0 pokrývající celou plochu formátu

Student zobrazí předlohu v prostoru pomocí tlustého štětce.

-Kompozice, složená z předloh předchozích lekcí

75% malba, 25% perspektiva

Malba tlustým štětcem s redukovanou tonalitou A0 pokrývající celou plochu formátu

Student zobrazí předlohu v prostoru pomocí tlustého štětce.

-Lineární kresba lebky 1:1, ánfas, profil, 3/4

25% kresba, 75% anatomie

Kresba 1:1 předmětu v prostoru A3

Student vytvoří 3ks kreseb podle modelu bez nebo s minimálním stínováním.

-Kresba svalstva lebky 1:1, ánfas, profil, tříčtvrteční pohled

25% kresba, 75% anatomie

Kresba 1:1 předmětu v prostoru A3

Student vytvoří 3ks kreseb podle prezentovaných předloh s využitím kresby spolužáka z předchozí lekce.

-Odlitek zvětšeného detailu obličeje nebo detailu těla

25% anatomie, 75% kresba

Kresba tuší A3

Student vytvoří co nejvěrnější studie s využitím specifik dané technologie.

-Odlitek zvětšeného detailu obličeje nebo detailu těla

25% anatomie, 50% malba, 25% kresba

Kresba lavírovanou tuší

Student vytvoří co nejvěrnější studie s využitím specifik dané technologie.

-Odlitek zvětšeného detailu obličeje nebo detailu těla

25% anatomie, 25% malba, 50% kresba

Kresba na tmavém podkladu (sochařská studie) A1

Student vytvoří co nejvěrnější studie s využitím specifik dané technologie.

-Odlitek zvětšeného detailu obličeje nebo detailu těla

25% anatomie, 75% malba

Malba temperou

Student vytvoří co nejvěrnější studie s využitím specifik dané technologie.

-Odlitek zvětšeného detailu obličeje nebo detailu těla

25% anatomie, 75% modelování

Sochařská studie zvětšeného detailu

Student vytvoří co nejvěrnější studie s využitím specifik dané technologie.

-Výroba odlitku zvětšeného detailu obličeje nebo detailu těla

100% modelování

Odlitek zvětšeného detailu

Student vytvoří sádrový odlitek vlastní plastiky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-představit studentovi historický vývoj i specifické varianty stylizace 3D zobrazení

-vysvětlit studentovi podstatu malby a představit historický vývoj malířského zobrazení

-vysvětlit studentovi podstatná hmotová a anatomická specifika lidského těla a proporční rozdíly, ke kterým dochází během jeho vývoje

-upozornit studenta na zásady portrétního zobrazení a kompozice

-věnovat se vlivu perspektivního zkreslení

-vysvětlit studentovi princip práce s barvami a vnímání barev

-připomenout zásady budování obrazového prostoru

-upozornit studenta na specifika představených technologií

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-srozumitelně zobrazit tradiční výtvarný námět, bez fatálního profesního pochybení

-vytvořit sádrový odlitek plastiky

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Bohumil Slánský - Technika malby 1. a 2. díl

Technika v malířské tvorbě

György Fehér - Anatomie pro výtvarníky, Slovart 2006

Josef Zrzavý - Anatomie pro výtvarníky, Avicenum Praha1977

José Pijoan - Dějiny umění, Balios, Praha, 1999

Judith Collins - Sculpture Today, Phaidon, 2007

Václav Šedý - Sochařské řemeslo, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953

Monografie sochařů, internetové zdroje

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8211.html