UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Výtvarný modul 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8208 Z 4
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Výtvarný modul vzájemně kombinuje výuku kresby, malby, modelování, perspektivy a anatomie

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Portrét

-75% kresba, 25% anatomie

-Portrétní kresba 1:1 uhlem

-Student nakreslí kresbu uhlem tak, aby se do formátu vešla hlava i ruce.

-Portrét

-100% malba

-Portrétní malba pokrývající celý formát

-Student namaluje portrét tak, aby se do formátu vešla hlava i ruce.

-Zátiší z předloh předchozích lekcí

-50% anatomie, 50% kresba

-Skelet dospělého člověka podle modelu

-2 kresby kostry v podživotní velikosti

-Student nakreslí kostru o výšce 110 cm ze dvou různých pohledů při zachování správných poměrů tak, aby vedle každé

-kresby zůstalo místo pro kresbu kostry dítěte.

-Odvození skeletu dítěte z kresby dospělého

-50% anatomie, 50% kresba

-2 kresby dětské kostry v podživotní velikosti

-Student přikreslí dvě kresby kostry dítěte (rozdílného stáží) do vlastních kreseb z minulé lekce.

-Stylizace skeletu pro účely zobrazení figury

-50% anatomie, 50% kresba

-Kresba sedící kostry v životní velikosti

-Student nakreslí několik kostlivců v tradičních polohách, pouze s možností ověřit si na stojícím skeletu, jak jednotlivé kosti vypadají.

-Kresba svalovce

-50% anatomie, 50% kresba

-2x zákres svalů do kresby kostry

-Student vytvoří 2ks kreseb svalovců (přední a zadní ?) do kreseb spolužáka z 3. lekce.

-Akce svalů při tradičních polohách figury s využitím modelu

-75% anatomie, 25% perspektiva

-Série kreseb stylizujících lidskou figuru v prostoru, po přibližně půlhodinových úsecích

-S využitím zobrazení stylizovaných partií figury se student pokusí zobrazit figury v daných pozicích v perspektivní zkratce.

-Kresba mužského aktu v nenáročné pozici

-25% anatomie, 75% kresba

-Figurální kresba v životní velikosti

-S využitím specifik dané technologie vytvoří student co nejvěrnější studii. Figura se musí vejít do zvoleného formátu.

-Malba ženského aktu

-25% anatomie, 75% malba

-Malba temperou

-S využitím specifik dané technologie zpracuje student plochu celého formátu.

-Studie městského exteriéru

-50% perspektiva, 50% kresba

-4x kresba A3

-V daném exteriéru dohledává student základní perspektivní a kompoziční vztahy. Nepropracovává detaily.

-Studie městského exteriéru

-50% perspektiva, 50% kresba

-4x kresba A3

-S využitím kreseb z minulé lekce a fotodokumentace z daných míst vytvoří student 2 přesvědčivé kresebné rekonstrukce

-prostředí, kde v minulé lekci skicoval.

-Studie městského exteriéru

-50% perspektiva, 50% malba

-Malba A1

-S využitím kreseb z minulé lekce a fotodokumentace z daných míst vytvoří student v ateliéru malbu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-upozornit na zásady portrétního zobrazení a kompozice

-vysvětlit podstatné hmotové partie kostry a jejich funkci a proporční rozdíly, ke kterým dochází během jejího vývoje

-představí hlavní svalové partie a jejich funkci

-představit zásady budování obrazového prostoru

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-srozumitelně zpracovat tradiční výtvarný námět, bez fatálního profesního pochybení

-zobrazit figuru v daných pozicích v perspektivní zkratce

Studijní materiály:

Doporučená studijní literatura

-Bohumil Slánský - Technika malby 1. a 2. díl

-Technika v malířské tvorbě

-György Fehér - Anatomie pro výtvarníky, Slovart, 2006

-Josef Zrzavý - Anatomie pro výtvarníky, Avicenum Praha, 1977

-José Pijoan - Dějiny umění, Balios, Praha, 1999

-Judith Collins - Sculpture Today, Phaidon, 2007

-Václav Šedý - Sochařské řemeslo, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953

-Monografie sochařů, internetové zdroje

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8208.html