UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Angličtina zkouška B2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8026 ZK 5
Garant předmětu:
Blanka Zádrapová, Markéta Doubravová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Blanka Zádrapová, Markéta Doubravová
Anotace:

Zkouška z angličtiny B2 - UMPRUM

Zkouška pro studenty 1. ročníků všech oborů a 2. ročníků Architektura.

Termíny ke zkoušce budou vypsány v SIS.

První termíny v lednu a únoru 2022.

Ke zkoušce se lze zapsat bez absolvování přípravných kurzů. Přípravné kurzy ke zkoušce B2 (v rámci kurzů JC FF UK) jsou dobrovolné a volitelné, studenti a studentky mohu absolvovat až 6 semestrů přípravy ke zkoušce.

Zkouška B2

5 kreditů

Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti v daném jazyce na úrovni B2. Skládá se z písemné a ústní části. V žádné části zkoušky není dovoleno používat slovník.

Ústní část se koná zpravidla do týdne po písemné části. Zápis na konkrétní termín proběhne v den konání písemné zkoušky. K ústní zkoušce si studenti připraví odborný text v rozsahu 15-20 normostran.

Písemná část

-poslech s porozuměním

-čtení s porozuměním

-gramaticko-lexikální test

-vlastní písemný projev

Ústní část

-připravená strukturovaná prezentace - cca 5 min - shrnující zvolený text

-rozbor výsledku písemné práce

-rozhovor v daném jazyce na téma blízké akademickému prostředí

-parafráze a rozbor vybraných úryvků

Odborný text (15-20 normostran)

Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). Musí se jednat o text odborný, tedy formální jazykový styl. Nesmí se jednat např. o anonymní internetové stránky, wikipedie apod.). Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání).

Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

V případě pochybností doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka.

Ukázkový test písemné části zkoušky bude od 17.12. vyvěšen v Moodle.

Uznávání certifikátů

Zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část zkoušky B2 lze splnit v rámci zkoušky v Jazykovém centru nebo získáním odpovídajícího mezinárodního certifikátu.

Ústní část zkoušky skládají všichni studenti.

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou odpovídajícího mezinárodního certifikátu nepodávají žádost a rovnou se obracejí na vyučující JC. K ústní části zpracují ze zvoleného odborného textu jednostránkové cizojazyčné resumé a toto resumé předloží zkoušejícímu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky. Kopii certifikátu stačí zaslat mailem, k ústní části je nutné přinést originál.

Mezinárodní certifikáty

Doporučujeme ověřit si u daného vyučujícího, zda je příslušný mezinárodní certifikát (ne starší než 10 let) pro zkoušku B2 dostačující. Pokud ano, student se může přihlásit k ústní odborné části zkoušky (bez podání žádosti). Případné další certifikáty posoudí vyučující individuálně.

-Angličtina: FCE; CAE; CPE; IELTS min. 6; TOEFL min. 530b. (Paper); TOEFL min. 195b. (CBT); TOEFL min. 70b. (IBT); UNIcert 2-4; LanguageCert International ESOL úroveň B2 a vyšší (sarka.kadlecova?ff.cuni.cz)

-(Studenti si v SIS zapisují pouze předmět Zkouška, ale na konkrétní termín se domlouvají přímo s příslušným vyučujícím.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8026.html