UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Odborný anglický jazyk 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8017 ZK 2
Garant předmětu:
Blanka Zádrapová, Markéta Doubravová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Blanka Zádrapová, Markéta Doubravová
Anotace:

Anotace:

Základní odborná terminologie oblasti designu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základní odbornou terminologií oboru;

-rozvíjet studentovu schopnost porozumění odbornému textu;

-rozvíjet studentovu schopnost ústní i písemné prezentace zadaného tématu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-komunikovat s odbornou veřejností v anglickém jazyce;

-číst odbornou literaturu a sledovat odborné přednášky;

-písemně i ústně prezentovat vlastní designérský projekt v anglickém jazyce.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8017.html