UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Cizí jazyk - odborná terminologie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8015 ZK 2
Garant předmětu:
Blanka Zádrapová, Markéta Doubravová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Blanka Zádrapová, Markéta Doubravová
Anotace:

Základní odborná terminologie oblasti architektonického navrhování a stavitelství.

Požadavky:

Prerekvizity: prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni B2

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základní odbornou terminologií oboru

-rozvíjet studentovu schopnost porozumění odbornému textu

-rozvíjet studentovu schopnost ústní i písemné prezentace zadaného tématu

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-komunikovat s odbornou veřejností v anglickém jazyce

-číst odbornou literaturu a sledovat odborné přednášky

-písemně i ústně prezentovat vlastní architektonický projekt v anglickém jazyce

Studijní materiály:

Doporučená studijní literatura

-Mark Ibbotson: Professional English in Use: Engineering. Cambridge University Press

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8015.html