UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Cizí jazyk 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8006 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Kurzy anglického jazyka jsou určeny pro studenty všech úrovní jazyka a poskytovány jsou jak Jazykovým centrem FFUK, tak Vysokou školou uměleckoprůmyslovou. Dle svých znalostí, které si mohou prověřit v úvodním jazykovém testu, se studenti mohou zapojit do výuky pro začátečníky (A1), mírně pokročilé (A2), pokročilé (B1), velmi pokročilé (B2) a advanced (C1) hraničící v některých případech s úrovní proficient (C2). Ve všech kurzech je kladen důraz na rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby studentů, na aplikaci gramatických znalostí v mluvené formě angličtiny, zdokonalení písemného projevu a posilování schopnosti porozumět psanému i mluvenému textu. Témata výuky jsou na všech úrovních jazyka vybírána s ohledem na obor, kterému se studenti věnují, tj. výukové texty, poslechy, videa a předmět konverzací je nejlépe z oblasti dějin a teorie designu, architektury, užitého umění, umění volného, kurátorství a muzejnictví.

V případě, že student ovládá anglický jazyk minimálně na úrovni B2, může si dle svého uvážení zvolit i jiný cizí jazyk poskytovaný Jazykovým centrem FF UK.

Požadavky:

Zkouška k uzavření předmětu Cizí jazyk 6/Angličtina(LS)

- Dialog v anglickém jazyce na vybrané téma

- Student/ka má k dispozici seznam devíti témat, která si na zkoušku připraví. U zkoušky bude vybráno jedno téma ze seznamu. Zkouška probíhá v podobě rozhovoru v angličtině mezi dvěma studenty/studentkami na jedno téma vybrané ze seznamu. Na úvodu zkoušky představí student/ka sebe sama z odborné perspektivy. Zkouška trvá 30 min.

- Hodnotí se výkon v kategoriích plynulost a přesnost projevu, interakce mezi mluvčími a obsah projevu ve vztahu k vybranému tématu. Důraz je kladen na odpovídající slovní zásobu, formulaci argumentu a dovednost vést rozhovor v anglickém jazyce (být aktivní mluvčí a zároveň reagovat).

Seznam témat ke zkoušce z předmětu Cizí jazyk 6 - Angličtina

Answer the question/respond to the statement using your own knowledge and experience. React to your partner in dialog.

1. Art and Beauty: There is always something beautiful in every work of art. Aesthetic value is crucial for a work of art. Do you agree with this statement?

2. Art and Inspiration: Choose a work of art that inspires you and describe it. Why does it inspire you? What are the aspect of the art work you appreciate? Where do artists find inspiration?

3. Art and Influence: Which artist or artistic movement do you find most influential? What changes has he/she/it brought?

4. Art and Politics:

„To make people free is the aim of art, therefore art for me is the science of freedom,“ Joseph Beuys.

Do you agree/disagree with this statement? Explain.

5. Women in Art: Are women represented fairly in the arts? If not, what should be done to change the current situation? Discuss the importance of gender in your favourite objects of art.

6. Conceptual Art: Conceptual art is art for which the idea behind the work is more important than the finished art object. Do you agree with the statement? What is your own approach to conceptual art?

7. Popular Forms of Art: Graffiti is a form of contemporary art, but it can also be a crime. Discuss the characteristics of graffiti art and the legal considerations regarding its creation. Describe some famous graffiti art pieces.

8. Art and Craft: What is your definition of art/contemporary art? Where is the boundary between art and craft?

9. Art and the Artist's Personality: Do you believe that an artist´s personality is reflected in his/her work? To what extent? While interpreting someone's work, should we take into account his/her biographical data? Why? Why not?

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8006.html