UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Cizí jazyk 5

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8005 Z 1
Garant předmětu:
Markéta Doubravová, Blanka Zádrapová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Markéta Doubravová, Blanka Zádrapová
Anotace:

Kurzy anglického jazyka jsou určeny pro studenty všech úrovní jazyka a poskytovány jsou jak Jazykovým centrem FFUK, tak Vysokou školou uměleckoprůmyslovou. Dle svých znalostí, které si mohou prověřit v úvodním jazykovém testu, se studenti mohou zapojit do výuky pro začátečníky (A1), mírně pokročilé (A2), pokročilé (B1), velmi pokročilé (B2) a advanced (C1) hraničící v některých případech s úrovní proficient (C2). Ve všech kurzech je kladen důraz na rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby studentů, na aplikaci gramatických znalostí v mluvené formě angličtiny, zdokonalení písemného projevu a posilování schopnosti porozumět psanému i mluvenému textu. Témata výuky jsou na všech úrovních jazyka vybírána s ohledem na obor, kterému se studenti věnují, tj. výukové texty, poslechy, videa a předmět konverzací je nejlépe z oblasti dějin a teorie designu, architektury, užitého umění, umění volného, kurátorství a muzejnictví.

V případě, že student ovládá anglický jazyk minimálně na úrovni B2, může si dle svého uvážení zvolit i jiný cizí jazyk poskytovaný Jazykovým centrem FF UK.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8005.html