UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Cizí jazyk 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8004 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Kurzy anglického jazyka jsou určeny pro studenty všech úrovní jazyka a poskytovány jsou jak Jazykovým centrem FFUK, tak Vysokou školou uměleckoprůmyslovou. Dle svých znalostí, které si mohou prověřit v úvodním jazykovém testu, se studenti mohou zapojit do výuky pro začátečníky (A1), mírně pokročilé (A2), pokročilé (B1), velmi pokročilé (B2) a advanced (C1) hraničící v některých případech s úrovní proficient (C2). Ve všech kurzech je kladen důraz na rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby studentů, na aplikaci gramatických znalostí v mluvené formě angličtiny, zdokonalení písemného projevu a posilování schopnosti porozumět psanému i mluvenému textu. Témata výuky jsou na všech úrovních jazyka vybírána s ohledem na obor, kterému se studenti věnují, tj. výukové texty, poslechy, videa a předmět konverzací je nejlépe z oblasti dějin a teorie designu, architektury, užitého umění, umění volného, kurátorství a muzejnictví.

V případě, že student ovládá anglický jazyk minimálně na úrovni B2, může si dle svého uvážení zvolit i jiný cizí jazyk poskytovaný Jazykovým centrem FF UK.

Požadavky:

Zkouška k uzavření předmětu Cizí jazyk 4/Angličtina (LS)

- Interpretace vybraného textu v anglickém jazyce

- Student/ka zvolí relevantní odborný text v anglickém jazyce, který si v rámci domácí přípravy přečte. Text s sebou přinese na ústní zkoušku. V rámci zkoušky text vlastními slovy anglicky interpretuje a reaguje na dotazy zkoušející. Na úvodu zkoušky představí student/ka sebe sama z odborné perspektivy. Zkouška trvá 20 min.

- Kritéria výběru textu: rozsah 5 - 10 normostran, původní jazyk: angličtina, vztah ke studijnímu oboru

- Hodnotí se výkon v kategoriích plynulost a přesnost projevu, interakce mezi mluvčím a zkoušející a obsah interpretace ve vztahu k vybranému textu. Důraz je kladen na odpovídající slovní zásobu a schopnost vlastními slovy vyjádřit myšlenky uvedené v odborném textu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8004.html