UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Cizí jazyk 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
8002 ZK 2
Garant předmětu:
Blanka Zádrapová, Hana Smělá
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Blanka Zádrapová, Hana Smělá
Anotace:
Požadavky:

Zkouška k uzavření předmětu Cizí jazyk 2/Angličtina (LS)

- Prezentace vlastního díla v anglickém jazyce

- Student/ka si připraví krátkou prezentaci vlastního díla či portfolia. V úvodu zkoušky představí student/ka sebe sama z odborné perspektivy. Poté popíše vybrané dílo a reaguje na dotazy zkoušející. Je vhodné použít vizuální materiál (v elektronické či materiální podobě). Zkouška trvá 20 min.

- Hodnotí se výkon v kategoriích plynulost a přesnost projevu, obsah projevu ve vztahu k vybranému dílu a interakce mezi mluvčím a zkoušející. Důraz je kladen na odpovídající slovní zásobu a schopnost srozumitelně prezentovat vlastní dílo.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet8002.html