UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy chemie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7256 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Přednáškový cyklus posluchače strukturovaně seznámí se základy přírodovědné podstaty historických i současných děl a metodami jejich zkoumání. V zimním semestru se zaměří na obecnou, organickou a anorganickou chemii: od chemického názvosloví, přes základy organických sloučenin, kyselin, zásad až po základy chemických výpočtů. Výuka v letním semestru se věnuje základům anorganických a organických materiálů, včetně materiálů syntetických se zřetelem na jejich historické i současné použití při tvorbě výtvarných a uměleckořemeslných děl. Věnuje se předmětům vyrobeným z vybraných anorganických materiálů - kov, kámen, keramika, sklo; a organických materiálů - textil, kůže, useň, papír a polymerních materiálů - dřevo.

Výuka je vedena a intenzivně konzultována. Předmět je ukončen ústní a písemní zkouškou. Hodnocena je i docházka a aktivita studenta v průběhu semestrů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Organické názvosloví. 2. Základy organických sloučenin. 3. Anorganické materiály a jejich použití. 4. Organické materiály a jejich použití. 5. Syntetické materiály a jejich použití.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

poskytnout studentovi přehled o základních disciplínách chemie;

vést studenta k osvojení si základů organické a anorganické chemie pro porozumění skladbě historických a současných materiálů

Výsledky učení:

Absolvent předmětu prokazuje:

Základní znalosti organické a anorganické chemie.

Porozumění základnímu názvosloví anorganické a organické chemie.

Porozumění složení a vlastnostem materiálů používaných při tvorbě děl v minulosti a současnosti.

Absolvent předmětu umí (má dovednosti):

Použít některé metody analytické a fyzikální chemie pro zkoumání chemických dějů a složení materiálů.

Použít základní chemické výpočty.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Blažek, J. a kol.: Přehled chemického názvosloví, Pedagogické nakladatelství: Praha: 2004.

Greenberg, Barbara R. - Patterson, Dianne: Art in Chemistry, Chemistry in Art, Teacher Idea Press: London: 2008.

Články vybrané z databází Web of Science, Scopus, Zpravodaj STOP, e-Monumentika.

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7256.html