UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Experimentální techniky 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7223 Z 1
Garant předmětu:
Eva Eisler, Martin Papcún
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eva Eisler, Martin Papcún
Anotace:

Anotace:

Studenti se v rámci předmětu věnují výzkumu a prohloubení dostupných poznatků řemeslné výroby zpracování designu v kontextu daného oboru. Inovace dílčích procesů vzniku designu je často v jednotlivých oborech po dlouhá období nedotčena a studenti hledají způsoby, jak lze tyto metody omlazovat. Ty mohou přinést nečekaná řešení, inovaci a přehodnocení dosavadních existujících postupů. Studiem vazeb mezi jednotlivými uměleckoprůmyslovými obory a spotřebitelskou kulturou usiluje škola o vytvoření průkopnické prognózy zaměřené na kreativní průmysl.

Předmět může zvolit některou z následujících variant:

-workshopy vedené externími odborníky a osobnostmi v oboru;

-exkurze v rámci poznávání oborových technologií (návštěvy významných průmyslových výrobců, manufaktur a ateliérů designerů a výtvarníků);

-zadávání jednodenních úkolů s důrazem na improvizaci;

-řešení krátkodobých zadání v přímé spolupráci se zadavatelem (například klient, galerista, soutěž);

-krátkodobá zadání v kontextu specifické technologie vytváření.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat schopnost zvládnutí základních technologií a technik používaných v procesu návrhu od jednoduchých po vysoce specializované;

-na základě zadání vhodným způsobem kombinovat techniky;

-v posledním ročníku přicházet s vlastním výzkumným řešením.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7223.html