UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Modelování a sochařská průprava 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7207 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem výuky je seznámení studentů různých oborů s možnostmi prostorové tvorby a modelování s přesahem do jiných oblastí vizuálního umění. Základem je výuka modelace, která umožní pochopení a zvládnutí studie portrétu, figury a práce s prostorem. Součástí výuky je i seznámení s různými materiály, technologiemi a jejich užití dle individuálních požadavků jednotlivých oborů. Struktura výuky: Studenti jsou vedeni k schopnosti prostorově zobrazit objekt studia tak, aby co nejvíce vědomě odpovídal autorově představě nebo objektivně změřitelné předloze. V závislosti na tématu se odvíjí konkrétní technologický postup, od úvahy a kresebné skici, tvorba v konkrétním materiálu, začlenění do prostoru. Při studiu pozorované předlohy (objektu, hlavy, figury atd.) student postupuje od základního geometrického pochopení tvarů k detailu. V průběhu práce je odborně korigován vyučujícím a veden k schopnosti samostatné sebe-korekce. Zároveň je dbáno na vyvážení mezi přesností zpracování, pochopením tvaru a autorskou stylizací. Předmět Modelování a sochařská průprava si klade za cíl rozšířit možnosti vnímání/ vidění a schopnosti trojrozměrného zobrazování viděného objektu. Důraz je kladen na řemeslnou průpravu a zacházení se sochařskými materiály, aby student následně v ateliérové výuce nebo při vlastní tvorbě dokázal vhodně volit technologické postupy a způsob zpracování v souladu s autorským záměrem. Součástí výuky je i dokumentace práce, z důvodu možnosti zpětně zohlednit osobní vývoj v průběhu studia.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Sádrové modely pro studium anatomie, sochařská hlína, stojany a konstrukce pro modelování, kružidla, špachtle a další technologické pomůcky.

PIJOAN, José. 1999. Dějiny umění. Balios, Praha. 332 s. ISBN 80-7176-956-8

COLLINS, Judith. 2007. Sculpture Today. Phaidon. 464 s. ISBN-13: 9780714843148

ŠEDÝ, Václav. 1953. Sochařské řemeslo. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. 160 s.

ZRZAVÝ, Josef. 1977. Anatomie pro výtvarníky. Avicenum, Praha. 400 s.

Monografie sochařů, internetové zdroje.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7207.html