UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dílenská praktika 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7121 Z 1
Garant předmětu:
Jan Němeček, Michal Malášek, Michal Froněk, Ivan Dlabač, Vlastimil Bartas, Vladimír Žák, Roman Vrtiška, Petr Hák
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Němeček, Michal Malášek, Michal Froněk, Ivan Dlabač, Vlastimil Bartas, Vladimír Žák, Roman Vrtiška, Petr Hák
Anotace:

Anotace:

Předmět sloužící primárně k rozvoji dílenských dovedností, seznámení s dílenským provozem, dostupnými technologiemi a vybavením, rozšíření znalostí materiálů, polotovarů a jejich reálných fyzických vlastností a možností. Studenti jsou motivování ke komunikaci s pracovníky dílen, organizování činnosti s ohledem na vytíženost dílenských provozů, zajišťování externích dodávek a koordinaci jednotlivých činností. Jsou vedeni převážně k samostatné práci případně práci pod dohledem dílenského. Dílenským činnostem, které z bezpečnostních a jiných důvodů může vykonávat pouze dílenský personál, přihlíží a dle situace asistují, neboť i touto formou získávají cenné podněty pro svůj rozvoj.

Studenti se v závislosti na profilaci svého ateliéru seznamují se sklářskými technologiemi a technikami (včetně méně používaných technik povrchového zpracování skla, jako jsou matování, ledování, tisk na sklo atd.), keramickými materiály a způsoby jejich vytváření, základními šperkařskými technologiemi, tradičními rukodělnými textilními technikami i novými moderními technologiemi zpracování designu v kontextu oboru.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-vyrovnat a rozvinout úroveň praktických dílenských dovedností studentů přicházejících z různě zaměřených středních škol;

-seznámit studenta s dílenským provozem, bezpečností práce, dostupnými technologiemi a vybavením;

-seznámit studenta s výrobními postupy a jejich kreativním využíváním s cílem dosažení funkčnosti a realizovatelnosti návrhů, vznikajících převážně virtuální cestou;

-rozšířit znalosti materiálů, polotovarů a jejich reálných fyzických vlastností a možností;

-rozvíjet studentovu schopnost plánovat a organizovat si práci.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-zvolit vhodnou technologii a materiály;

-na malém prototypu ověřit funkčnost řešení;

-prokázat znalost základních předpisů bezpečnosti práce;

-organizovat činnost s ohledem na vytíženost dílenských provoz a koordinovat jednotlivé činnosti dílenského provozu;

-prezentovat finální řešení a prokázat znalost odborné terminologie.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7121.html