UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Fotografie - základy

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7070 ZK 2
Garant předmětu:
Petr Fabo
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Petr Fabo
Anotace:

Předmět představuje studentům technické, ale zejména praktické základy analogové i digitální fotografie, úpravy digitálního obrazu v prostředí Photoshopu, práce se světlem ve fotografickém ateliéru a základy zpracování ČB materiálu v temné komoře.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

PŘEHLED SEMINÁŘŮ:

- fotoaparáty: camera obscura - mobilní telefon, velký/střední formát/zrcadlovka/kompakt rychlost vs. kvalita, nenápadnost, hlučnost

- objektivy: ohnisková vzdálenost, zorný úhel, světelnost, max. udržitelný čas

- příslušenství: expozimetr, stativ, filtry, mezikroužky, čištění

- zpracování ČB negativu teorie: vyvolání negativu

- fotomateriály: film - citlivost vs. zrnitost druhy filmů - ČB, barevný neg., dia druhy papírů - gradace, povrch, RC vs. barit

- expozice: clona - hloubka ostrosti, čas - pohybová neostrost, krajní situace pro expozimetr - černá/černá, bílá/bílá

- práce v atelieru: základy svícení umělé vs. přirozené světlo, přímé vs. rozptýlené světlo, záblesková technika, fotografování předmětu, fotografování reprodukcí

- zpracování ČB negativu teorie: příprava chemie, proces voláni, archivace

- zpracování ČB negativu praxe: vyvolání negativu

- zvětšováni ČB pozitivu teorie: příprava, chemie, proces, zvěstování, adjustace

- zvětšování ČB pozitivu praxe: zvětšení fotografie

- specifika digitální fotografie: rozlišení JPEG vs. RAW, WB

- základní úpravy digit. obrazu: barevný profil, kalibrace obrazové formáty (s kompresí, bez komprese) rozměry, rozlišení (72/300 DPI) výběr, přejmenování (Photoshop, Bridge)

- základní úpravy digit. obrazu: ořez úrovně/křivky, digitální ostření, uložení pro web, uložení pro tisk

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-obeznámit studenta s fotografickou technikou;

-představit studentovi fotografické vybavení ze školní půjčovny;

-pomoci studentovi rozvíjet jeho individuální kvality;

-vést studenta ke schopnosti rozvoje vlastního vidění světa a rukopisu;

-předat studentovi znalosti a zkušenosti uplatnitelné ve výtvarné i v komerční sféře.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-rozlišit technické i obsahové kvality fotografie;

-obsluhovat fotografickou techniku, která je v rámci školního vybavení přístupná;

-za pomoci fotografie volně autonomně reflektovat své okolí a zároveň technicky precizně zpracovat námět s přihlédnutím k nárokům komerčního trhu;

-samostatně připravit materiál pro účel komerčního portfolia k vlastní prezentaci.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4 - B. Fraser a J. Schewe, 2009

ADOBE PHOTOSHOP CC - oficiální výukový kurz, 2015

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004

Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 3-4/1996

Nadar. Když jsem byl fotografem. Praha: NAMU, 2018

Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002

Analog., digi. fotoaparát, temná komora a její vybavení

Digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4 - B.Fraser a J.Schewe, 2009

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7070.html