UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafické techniky - litografie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7065 ZK 2
Garant předmětu:
Jana Hubatková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jana Hubatková
Anotace:

Cílem výuky je seznámení studentů s grafickou technikou přímého tisku z kamene, kamenotiskem, neboli litografií. Studenti si osvojí základní teoretické znalosti a technické dovednosti, během semestru absolvují celý proces od přípravy litografického kamene, provedení kresby některou ze základních litografických technik, až po samotný tisk vlastního grafického listu. Důraz je kladen zejména na praktickou část předmětu. Výuka probíhá formou praktických ukázek, demonstrací rozličných grafických postupů s doprovodným teoretickým výkladem.

V procesu vlastní tvorby jsou studenti podporováni ve svobodném grafickém projevu. Pracovní postup a volba techniky je přímo vázána na předchozí zkušenost studenta, jeho výtvarné zaměření a studovaný obor.

Výuka probíhá individuálně, nebo v malých skupinách, s ohledem na kapacitu dílny a charakter konkrétní plánované práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7065.html