UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafické techniky - kamenotisk 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7061 Z 1
Garant předmětu:
Jana Hubatková, Jiří Vohradský
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jana Hubatková, Jiří Vohradský
Anotace:

Během společných i individuálních setkání stouto technikou se studenti seznámí se zákonitostmi přímého tisku zkamene.Důraz je kladen na osobní setkání stímto médiem,s jeho obdivuhodnou schopností přijmout,udržet a poté i předat kresbu.

Cílem není pasivní rozmnožování hotových kreseb,ale tvůrčí práce smateriálem,jehož plocha se stává nositelkou sdělení.

Kamenotisk jako tisk zplochy=jako součást velkého řetězce dalších technik=

z výšky,z hloubky,sítotisk...atd.+ prolínání,přesahy...

Zpočátku probíhají praktická cvičení.Studenti si osvojují základní dovednosti,seznamují se se základními tiskovými technikami,později i spostupy náročnějšími.

Poté přistupují khlavní,nejvýznamnější části-práci na vlastním„projektu“(souboru grafických listů,knížce atd.).Mají možnost výběru techniky:podle zájmu,osobního založení,zaměření ateliéru...

Požadavky:

Účast na praktickém cvičení,práce na vlastním projektu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Podle individuálního plánu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura:

Mikoláš Axmann-Saxa Loquuntur,Praha 2000.

Jan Rambousek-Litografie a ofset,Praha 1948.

Aleš Krejča-Grafické techniky,Praha 1980.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7061.html