UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Grafické techniky - hlubotisk 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7052 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

V předmětu hlubotiskových, grafických technik, se již počítá s určitou informovaností v oboru, získanou buď předchozím studiem na stření škole výtvarného zaměření, nebo v návaznosti na výuku základů grafických technik, která probíhá od začátku v grafických dílnách Vysoké školy uměleckoprůmyslové a je úzce provázána s praxí, kdy po krátkém teoretickém úvodu a seznámení se s principy tisku z výšky a tisku z hloubky, dostávají studenti praktické úkoly, na kterých si ověřují možnosti jednotlivých technik.

Ve výuce hlubotiskových technik se student seznamuje s technologií zpracování zinkové, nebo měděné desky pro přípravu hlubotiskové matrice, která je stejná pro zpracování desky ať už rytím (suchá jehla, mezzotinta), nebo leptáním. ( měkký a pevný kryt, akvatinta, kombinované techniky) Následuje pak zpracování desky dle zvolené techniky, na které bezprostředně navazuje příprava papíru pro tisk. Tiskne se na speciální, hlubotiskový papír, který se 24hoddin pře tiskem namáčí. Po zpracování matrice se student učí tisku z hloubky, kdy se barva zatírá do zahloubených linií vzniklých rytím, nebo leptáním a přebytečná barva z povrchu desky se stírá pomocí organtýnu a plavené křídy. V této fázi výuky je student již obeznámen s přípravou zákresu a výrobou organtýnového tamponu pro zatírání barvy a dalšími technologickými finesami. Po vytištění grafického listu v nákladu, který nesmí překročit počet 200ks se tisky dva dny lisují a nakonec je hotové grafiky nutno podepsat a očíslovat standardním, pevně daným způsobem.

Tato výuka probíhá jak zadáváním kratších, jednodušších úkolů, kdy se student seznamuje s jednotlivými technologickými postupy, tak na základě individuálního plánu studenta, u něhož je technologická suverenita a znalost oboru nezbytná. Lze také postupovat v kooperaci s ateliérovými požadavky tak, aby výsledkem bylo kompaktní, samonosné dílo. Jedná se především o soubory grafických listů, plakáty tištěné z dřevěné a kovové sazby knihtiskovou technikou, drobné bibliofilie, merkantilie a autorské knihy. Na základě rozsahu a náročnosti zadání se realizace domlouvá individuálně, podle možností studenta a kapacitních limitů dílen.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Grafické techniky - Aleš Krejča

Grafické techniky - Antonín Odehnal

O grafice - Jindřich Marco

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7052.html