UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy grafických technik 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
7021 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem výuky je seznámení studentů s grafickou technikou přímého tisku z kamene - kamenotiskem, neboli litografií.

Během společných hodin si studenti osvojí základní dovednosti:

přípravu - nabroušení litografického kamene, provedení vlastní kresby různými technikami (kresba litografickou křídou, lavírovaná kresba tuší, škrábaná litografie aj.).

Důraz je kladen na tvůrčí přístup k práci s kresbou na kameni

experimentování s otiskováním na rozličné materiály, monotyp, monoprint, odbrušování kresby, přetisky, tisk z hloubky i z výšky matrice..

Předmět je určen především nižším ročníkům, jako příprava k předmětu Grafické techniky-kamenotisk.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jan Rambousek - Litografie a ofset.

Aleš Krejča - Grafické techniky.

Mikoláš Axmann - Saxa Loquuntur, průvodce světem kamenopisu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet7021.html