UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Metodické přístupy v konzervování-restaurování II. - 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
6204 ZK 3
Garant předmětu:
Zuzana Bauerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zuzana Bauerová
Anotace:

Seminář je zaměřen na čtení textů k okruhům vymezeným v předmětu Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. a jejich následné interpretaci a kritickému zhodnocení. Historické a základní texty oboru konzervování-restaurování a ochrany památek jsou doplněny aktuálními a/nebo dobovými texty a nahrávkami populárně-naučného charakteru, novinovými články, filmovým a reportážním materiálem.

Výuka je vedena a intenzivně konzultována. Cyklus seminářů je propojen se simultánně probíhajícím přednáškovým cyklem Metodické přístupy v konzervování-restaurování I.

Předmět je ukončen (4. semestr) zkouškou a prezentaci písemné práce na zvolené téma. Hodnocena je i aktivita studenta v průběhu semestru, inovativní přístup k dílčím úkolům a zpracování prezentace na konkrétní zadání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Moderní koncept ochrany památek ve Střední Evropě. 2. Terminologie, vývoj, přístupy. 3. Materiálové podstata uměleckořemeslného díla a památky. 4. Tzv. klasické metody konzervování-restaurování. 5. Aspekty tzv. procesu rozhodování konzervování-restaurování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- podpořit interpretační znalosti a dovednosti studentů při práci s textovým a audiovizuálním materiálem

- doplnit základní teoretické znalosti oboru konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl a ochrany památek

- doplnit teoretická východiska historických a aktuálních konzervátorsko-restaurátorských přístupů a teorie a praxe konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl a ochrany památek

Výsledky učení:

Absolvent předmětu prokazuje:

- Široké znalosti základních teorií, konceptů a metod konzervování-restaurování a rozumí jejich využití v praxi.

- Interpretační znalosti při práci s textovým a audiovizuálním materiálem.

Absolvent předmětu umí (má dovednosti):

- Samostatně pracovat s odbornou literaturou.

- S využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu interpretovat historické a současné konzervátorsko-restaurátorské přístupy.

- Samostatně interpretovat texty a audiovizuální materiál relevantní pro řešení dílčího konzervátorsko-restaurátorského problému.

Absolvent předmětu je schopen (má kompetence):

- Srozumitelně shrnout dosažené výsledky výzkumů a intepretací dostupných aspektů tzv. procesu rozhodování v konzervování-restaurování.

Studijní materiály:

Bakoš, Ján: Intelektuál a pamiatka, Bratislava: Kalligram: 2004

Bauerová, Zuzana: Proti času, UMPRUM Praha: 2015

Brandi, Cesare: Teorie restaurování, Kutná Hora: Tichá Byzanc: 2000

Brooks, Mary (eds.): Changing views of Textile Conservation, Los Angeles: GCI: 2011

Dvořák, Max: Katechismus památkové péče, Praha: NPÚ: 2004

Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation, Oxford: Butterworth-Heinemann: 2011

Hlobil, Ivo: Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha: 2008

Hlobil, Ivo ? Kruis, Ivan (eds): Riegl Alois (1858?1905). Moderní památkové péče. Praha: NPÚ: 2003

Muňoz Viňas, Salvador: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier: 2005

Norris, Debra ? Gutierrez, Jennifer Jae (eds.): Issues in the Conservation of Photographs, Los Angeles: GCI: 2010

Stanley Price, Nicolas ? Kirby Talley, Jr.M. ? Melucci Vaccaro, Alessandra (eds.): Historical and Philosophical Issues in the Conservation of the Cultural Heritage, Los Angeles: GCI: 1996

The Decision-Making Model for the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Art, Foundation for the Conservation of Modern Art/Netherlands Institute for Cultural Heritage: 1999

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet6204.html