UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Aktuální otázky (praxe-teorie-osobnsoti)

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
6037 ZK 3
Garant předmětu:
Jitka Škopová, Anna Leschingerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jitka Škopová, Anna Leschingerová
Anotace:

Anotace:

Předmět by měl specializacím potažmo ateliérům umožnit zařazení intenzivního cvičení nebo průřezové přednášky do výuky v délce alespoň jednoho týdne v letním nebo zimním semestru. Vytvoření takového předmětu vychází z potřeby flexibilně reagovat na nové, často technické nebo formální výzvy a pokroky v daných oborech, na které škola nemůže reagovat vlastními přednáškami a nemá pro ně zázemí.

Intenzivní kurz, při kterém spolu kolektiv pracuje nepřetržitě několik dní v řadě, umožňuje praktické i teoretické cvičení prozkoumat skutečně do hloubky. Kolektiv se tím ucelí a každý postupně najde svou roli. Výstup z takového cvičení například v podobě krátkého formálního experimentu je pro studenta skutečným přínosem. Pracuje totiž přímo pod vedením odborníka a získává cenné zkušenosti.

Ateliér tak může každý rok oslovit jednoho odborníka na určitou problematiku a nabídnout studentovi vhled do ní. Zároveň je v dikci ateliérů využít tento předmět také jako průřezový předmět napříč celým semestrem - zejména jedná-li se spíše o teorii.

Kurz bude probíhat na půdě ateliéru, nebo přímo ve studiu či na pracovišti lektora, což by ještě více mohlo prohloubit propojení s praxí. Pokud budou do programu zařazeny teoretické přednášky, mohou být rozvrženy v průběhu semestru pravidelně dle potřeb, či blokově do více praktických či teoretických setkání. Praktická cvičení budou mít podobu týdenní intenzivní výuky zařazené před začátek, na začátek nebo konec semestru, případně začleněn tento kurz do již probíhajících akcí jako například plenér.

Předmět bude vyučován každý rok vždy jeden ze semestrů či po celý rok dle dohody ateliérů v dané specializaci. Výuka předmětu probíhá napříč ročníky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s inovativními přístupy odborníků z praxe

-napomoci studentovi propojit se s praxí formou mimoškolní spolupráce, případně pracovní stáže

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v tématice zaměřené zejména na technologické postupy

-aplikovat technologické postupy ve vlastní tvůrčí praxi

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet6037.html