UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Komiks - vyprávění v obrazech 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
5151 Z 2
Garant předmětu:
Michaela Kukovičová, Juraj Horváth
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michaela Kukovičová, Juraj Horváth
Anotace:

Co říct slovem a co obrazem.

Spolupráce scénáristů a ilustrátorů na tvorbě komiksů,stripů a obrazových knih.

Komiksový seminář, jako spolupráce mezi ateliery Ilustrace (Umprum) a Scénáristiky a dramaturgie (FAMU) si klade za cíl vytvořit profesionální přípravu, zázemí a závěrečný výtvarný výstup.

Studenti se nejdříve, v průběhu zimního semestru, seznámí s dílem významných komiksových tvůrců, kreslířů, teoretiků, kteří připraví odbornou, teoretickou přednášku na téma tvorba a jazyk komiksu.

V letním semestru se uskuteční týdenní výukový modul, během kterého dvojice (kreslíř a ilustrátor) vytvoří komiksový sešit na zadané téma. Tento závěrečný úkol by měl zůročit získané znalosti během odborných přednášek a dovednosti, které budou studenti postupně nabývat během dalších praktických cvičení, probíhajících během celého studijního roku.

1)kreslení živého modelu každý týden v atelieru pod názvem: Od portrétu ke karikatuře. Toto cvičení si klade za cíl zachycení podoby modelu v grafické zkratce s důrazem na hlavní charakterové rysy portrétovaného modelu.

2) kreslené reportážní kresby:

studenti si sami hledají zajímavé prostředí a situace, které zachycují v ilustrovaných obrazech. Na konci vzniká obrazový autentický kreslený deník, ze kterého studenti čerpají inspiraci při vytváření závěrečného komiksového sešitu

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená:

V panelech a bublinách (kapitoly z teorie komiksu)

kolektiv autorů: Dějiny československého komiksu 20.století

Tomáš Prokůpek: Sekora-mravenčí a jiné práce

Pavla Pečinková: Josef lada

Pavla Pečinková: Katalag-Josef Lada

Helena Diesing: Český komiks 1.poloviny 20.století

Signály z neznáma, český komiks 1922-2012

Dan Nadel-:Art Out of Time (unknown comics visionaries)

kolektiv autorů: Komiks: od roku 1968 do současnosti

O.Sekora-Deníky Ondřeje Sekory 1944-1945

Adolf Hoffmeister: Sto let české karikatury

současný nezávislý komiks, grafické novely a komiksové časopisy:

https://www.lassociation.fr/

https://www.breakdownpress.com/

https://www.coconinopress.it/

http://www.komikss.lv/

https://www.stripburger.org/

festivaly a ceny

https://www.bdangouleme.com/

česká nezávislá komiksová nakladatelstí

Trystero, Labyrint, Lipnik, Mot...

Základní orientace v současném komiksu a jeho historii ? viz přednáška a předmět Pavla Kořínka ? Dějiny komiksu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet5151.html