UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Aplikace - výstupy 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
5016 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí grafických aplikací a na schopnost samostatně vytvářet komplexní výstupy nejen pro tisk, ale i pro různá digitální média. Kurs navazuje na předmět Základy sazby a DTP 1, 2 a studenti se v něm pod vedením specialistů na dané oblasti seznámí s pokročilejšími funkcemi v programech s ohledem na různé disciplíny ? retuš, ilustrace, grafický design, DTP. Posluchači se také seznámí s reálnými situacemi, které musí řešit grafický designér, jako jsou kalkulace, licence, fakturace, archivace apod. Předmět neklade důraz na výtvarnou hodnotu vzniklých prací, nýbrž na osvojení si řemeslných dovednostní a praktických znalostí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

V rámci kursu budou probírány tyto okruhy témat:

- Vztah mezi obsahem a formou

- Efektivní zpracování dat od klientů

- Technologické limity nejrůznějších tiskovin a dalších výstupů

- Efektivní korektury

- Specifika reklamních tiskovin a výstupů

- Vytváření komplexních tiskovin (knihy, časopisy, katalogy)

- Pokročilé funkce sázecích aplikací

- Možnosti věrné reprodukce ilustrací a fotografií

- Chod grafického studia

- Grafický design jako business

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta seminářovou formou s nejrůznějšími typy tiskovin a elektronických výstupů a poskytnout mu informace nezbytné pro vlastní praxi;

-seznámit studenta s postupem tvorby tiskovin a dalších materiálů v grafických studiích od poptávky přes kalkulaci, kreativní zpracování, korektury, finální výstupy až po fakturaci.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-samostatné tvůrčí a efektivní práce v oboru grafický design;

-prokázat znalost všech běžných typů tiskovin a dalších výstupů a jejich specifik;

-prokázat základní znalost komunikace s klienty;

-orientovat se ve způsobu účtování grafických prací.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Blažek F.: Grafické zpracování tiskovin, Umprum 2020

Doporučená:

Vlach, R.: Na volné noze, Melvil, Brno 2017

Kočička, P.-Blažek, F.: Praktická typografie, Brno 2000

Pecina, M.: Knihy a typografie, Brno 2012, 2. vydání

Lozan, P.- Kulka, V.: PDF/X-1a PDF/X-4, Grafie CZ 2015

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet5016.html