UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy sazby a DTP 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
5011 ZK 2
Garant předmětu:
Filip Blažek
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Filip Blažek
Anotace:

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pracovních postupů v grafických aplikacích, reaguje tím na nevyváženost znalostí a připravenosti studentů přicházejících do prvního ročníku. V prvních dvou semestrech projdou studenti prvního ročníku základy práce v programech InDesign, Illustrator, Photoshop, resp. Affinity Pubisher, Designer a Photo. Předmět neklade důraz na výtvarnou hodnotu vzniklých prací, nýbrž na osvojení si řemeslných dovedností ve vyučovaných programech. Všechny úkoly jsou koncipovány nejen s důrazem na jejich vytvoření, ale i správný export, formát dat, tisk (DTP).

Požadavky:
Osnova přednášek:

Mezi tématy, která se budou probírat v zimním semestru, bude patřit:

? Nastavení aplikací pro efektivní práci, práce s jednotkami užívanými v DTP

? Bitmapa vs. vektor

? Barevný prostor a barevné profily RGB × CMYK × Pantone. Adobe RGB × sRGB.

? Základní barevné korekce

? Základy práce s vektorovými objekty

? Postup tvorby základních tiskovin

? Optimální formáty souborů

? Přetisk, soutisk, trapping

? Tiskové PDF a jeho náležitosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

?seznámit studenta se základy správných postupů při tvorbě tiskovin a jejich zpracování pro tisk

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

?osvojit si základy správných postupů při tvorbě tiskovin a jejich zpracování pro tisk;

?připravit bezchybné podklady pro tisk základních tiskovin na běžné materiály;

?realizovat své kreativní nápady efektivně, rychle a bezchybně

Studijní materiály:

Povinná:

Blažek F.: Grafické zpracování tiskovin, Umprum 2020

Doporučená:

Kočička, P. Blažek, F.: Praktická typografie, Brno 2000

Pecina, M.: Knihy a typografie, Brno 2012, 2. vydání

Lozan, P. Kulka, V.: PDF/X-1a PDF/X-4, Grafie CZ 2015

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet5011.html