UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy sazby a DTP 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
5011 ZK 2
Garant předmětu:
Filip Blažek
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Filip Blažek
Anotace:

Anotace:

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pracovních postupů v grafických aplikacích, reaguje tím na nevyváženost znalostí a připravenosti studentů přicházejících do prvního ročníku. V prvních dvou semestrech projdou studenti prvního ročníku základy práce v programech InDesign, Illustrator, Photoshop, resp. Affinity Pubisher, Designer a Photo. Předmět neklade důraz na výtvarnou hodnotu vzniklých prací, nýbrž na osvojení si řemeslných dovedností ve vyučovaných programech. Všechny úkoly jsou koncipovány nejen s důrazem na jejich vytvoření, ale i správný export, formát dat, tisk (DTP).

Dvousemestrální kurs je zaměřen na technické základy pracovních postupů v aplikacích Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop, resp. Affinity Pubisher, Designer a Photo. Kurs se nesoustřeďuje na jednotlivé nástroje aplikací (kapátko, razítko, štětec, atd.), ale na pracovní postupy (workflow) a typické úkony (retušování, vektorizace, správa barev, předtisková příprava apod.). Výuka má formu přednášek a praktických ukázek kombinovaných s videotutoriály.

Kurz je určen jak začátečníkům, tak mírně a středně pokročilým uživatelům. Minimálním požadavkem na absolvování kurzu je počítač s nainstalovanými aplikacemi Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop CS4 nebo vyšší, popř Affinity Pubisher, Designer a Photo 1.7 a vyšší.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Mezi témata, která se budou probírat v zimním semestru, bude patřit:

- Nastavení aplikací pro efektivní práci, práce s jednotkami užívanými v DTP

- Bitmapa vs. vektor

- Barevný prostor a barevné profily RGB × CMYK × Pantone. Adobe RGB × sRGB.

- Základní barevné korekce

- Základy práce s vektorovými objekty

- Postup tvorby základních tiskovin

- Optimální formáty souborů

- Přetisk, soutisk, trapping

- Tiskové PDF a jeho náležitosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy správných postupů při tvorbě tiskovin a jejich zpracování pro tisk

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-osvojit si základy správných postupů při tvorbě tiskovin a jejich zpracování pro tisk;

-připravit bezchybné podklady pro tisk základních tiskovin na běžné materiály;

-realizovat své kreativní nápady efektivně, rychle a bezchybně

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Blažek F.: Grafické zpracování tiskovin, Umprum 2020

Doporučená literatura:

Kočička, P. Blažek, F.: Praktická typografie, Brno 2000

Pecina, M.: Knihy a typografie, Brno 2012, 2. vydání

Lozan, P. Kulka, V.: PDF/X-1a PDF/X-4, Grafie CZ 2015

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet5011.html