UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy grafických technik 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
5004 Z 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Předmět slouží k seznámení se s hlavními oborovými technikami a osvojení si základních teoretických znalostí a praktických dovedností v každé z nich - knihtisk, ofset, hlubotisk, litografie, sítotisk, knižní vazba, fotografie. V prvních čtyřech semestrech projdou studenti prvního a druhého ročníku postupně všemi dílnami, v průměru tedy dvěma dílnami za semestr. Po krátkém teoretickém úvodu, proškolení v dané dílně a seznámení se s principy konkrétní techniky jsou studentům zadávány praktické úkoly, na kterých si ověřují možnosti jednotlivých technik. Výsledné práce jsou archivovány a slouží jako pomůcka při výuce dalších studentů. Úkoly mohou být rovněž navázány na ateliérové zadání.

Absolvování základních semestrů umožňuje studentům (tam, kde je to možné) pracovat v průběhu dalšího studia v dílnách samostatně.

V pátém semestru si mohou studenti zvolit jednu (nebo i více) z absolvovaných grafických technik, ve které zpracují celosemestrální závěrečnou práci. Její minimální rozsah a náročnost jsou určeny počtem hodin vymezeným tomuto předmětu rozvrhem. V případě zájmu se student po absolvování pěti povinných semestrů může zapsat do nepovinných mistrovských kurzů, které nejsou součástí povinných předmětů.

Výuka je individuální. Výuková skupina čítá čtyři až šest studentů.

Předmět je určen pro celou školu. Pokud student studijního programu Grafika a vizuální komunikace neabsolvuje pět semestrů výuky základních grafických technik, není proškolen dílnou a nemůže si zapsat mistrovský kurz. Tato prerekvizita neplatí u studentů jiných studijních programů a u studentů v navazujícím magisterském programu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy jednotlivých oborových technik;

-seznámit studenta s vlastnostmi materiálů, používaných v jednotlivých technikách;

-podporovat tvůrčí přístup studenta a zájem o experimentování

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní teoretické a praktické znalosti oborových technik;

-prokázat porozumění vlastnostem základních používaných materiálů a schopnost jejich vhodného použití

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Mikoláš Axmann, Saxa Loquuntur. Průvodce světem kamenopisu, Praha 2000.

Zobrazeny záznamy 1-5 z celkem 5.

Jan Hybner, Brožura. Teorie knižní vazby pro studenty VŠUP, Praha 2010.

Jan Hybner, Stavíme knižní vazbu. Teorie knižní vazby pro studenty VŠUP, Praha 2015.

Jan Hybner, Elementy knižní vazby, Praha 2017.

Aleš Krejča, Grafické techniky, Praha 1994.

Jindřich Marco, O grafice, Praha 1981.

Ondřej Michálek, Magie otisku. Grafické techniky a technologie tisku, Brno 2016.

Jan Rambousek, Litografie a ofset, Praha 1948.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet5004.html