UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Modelování podle živého modelu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3451 Z 1
Garant předmětu:
Dominik Lang, Kateřina Vídenová, Jan Haubelt
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Dominik Lang, Kateřina Vídenová, Jan Haubelt
Anotace:

Modelování podle živého modelu tvoří podstatnou sochařskou zkušenost, ze které posluchač v budoucí umělecké praxi často čerpá. Osvojení si vztahových proporcí, stavby, kompozice, anatomie. Na základě individuálního studijního plánu posluchač realizuje modelování podle živého modelu v doporučeném měřítku, v hlíně a případně i jiném materiálu. V rámci výuky student opakovaně modeluje hlavu včetně jejího nasazení a celou figuru v různém měřítku. V případě zájmu o jiný objekt pro modelování vedení ateliéru individuálně přizpůsobí kurz studentům, uzná-li vhodnost námětu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Šedý Václav, Sochařské řemeslo, Snklhu, 1953

Volavková-Skořepová, Zdenka, Volavka, Vojtěch, O soše. Úvod do historické technologie a teorie sochařství : 1. díl, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1959

Basl, Josef, Modelování v hlíně: odlévání a úprava modelů a soch, Kober, Praha 1925

Zrzavý, Josef - Anatomie pro výtvarníky, Avicenum,Praha 1977,http://www.ulozto.cz/xyYJrXf/anatomie-zrzavy-rar

Georges Duby, Jean Luc Daval, Sculpture. From Antiquity to the Present Day, Taschen

Auguste Rodin, Collection Best Of, Parkstone, ISBN 978 1 84484 906 2

Jane Mayo Roos, Auguste Rodin, Phaidon, 2010

Petr Wittlich, Jan Šturza, Academia, Praha 2009

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3451.html