UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Abeceda sochařských forem 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3442 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Dílo vytvořené na základě výzkumu a studia tradičních (historických) sochařských forem (historické styly, žánry, tvarosloví, formy, symbolika například figurální výjev, sousoší, reliéf, plaketa, štuk, řezba, alegorie...). Student se seznámí s odkazem předchozích uměleckých přístupů prostřednictví teoretické a tvůrčí interpretace historického stylu nebo žánru, tak, že použije jeho základní principy, provede jejich kritickou analýzu a posune je dál pro své vlastní dílo. Tato metoda navazuje na starou edukativní metodu studia kopírování starých mistrů, zároveň však studentovi poskytuje svobodu sebevyjádření a sebeprosazení v rámci již existujícího rámce a vyhledání své pozice. Studenti se také seznámí se poststrukturalistickou metodou dekonstrukce, teoreticky obsaženou v díle Jacquese Derridy. Dekonstrukce představuje něco jako „konstruktivní destrukci“, převracení a rozkládání tradičních významových opozic, aby se jejich složky uvolnily z těchto zkamenělých spojení a daly se znovu oživit v nových souvislostech.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Monografie umělců a uměleckých stylů a období (vždy vybrané individuálně pro jednotlivé studenty)

Například kategorie kubismus, Picasso:

Carsten-Peter Warncke, Pablo Picasso 1881 - 1973

David Spence, Picasso, Grada, 2010

Patrick O´Brian Picasso, Životopis, BB art, 2004

Ingo F. Walther, Picasso Pablo. Génius století, Slovart, Taschen, 2002

Anne Ganteführer-Trierová, Kubismus, Slovart, Taschen (2005)

Český kubismus 1909-1925 : malířství, sochařství, architektura, design, Modernista & i3 CZ, Praha 2006

Martini, Alberto, Picasso und der Kubismus, München : Schuler Verlagsgesellschaft, 1973

Kramář, Vincenc, Kubismus, Moravsko-slezská revue, Brno 1921

Gleizes, Albert, Kubismus, Langen, München 1925

Lahoda, Vojtěch, Český kubismus, Brána, Praha 1996

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3442.html