UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dílenská praktika 5

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3415 Z 1
Garant předmětu:
Jan Haubelt
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Haubelt
Anotace:

Kurzy v 5. a 6. semestru navazují na předchozí čtyři semestrální bloky. Na rozdíl od nich jsou však založeny na samostatné práci jednotlivých posluchačů. Každý ze studentů si připraví program pro své kolegy v rozsahu cca 3 hodin. Program by měl být naplněn jednotlivými technikami či technologiemi různého materiálového zpracování, které považují za obohacující pro své kolegy, a nezahrnovaly je předchozí čtyři bloky. Náplň je možné realizovat formou osobní prezentace, případně pozváním hosta nebo exkurzí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3415.html