UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy strojírenských technologií 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3114 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Předmět má studenty seznámit se základními informacemi z oblasti spojování kovových materiálů - základy svařování, pájení a lepení a tepelného dělení. Je zde probráno rozdělení jednotlivých metod svařování, zařízení, aplikace a způsoby použití

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Historie a současnost metod spojování kovových materiálů, základní pojmy, terminologie a rozdělení metod, výhody a nevýhody svařování, aplikace a použití

-Princip a používaná zařízení pro svařování kyslíko-acetylenovm plamenem

-Princip a používaná zařízení pro ruční svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou

-Princip a používaná zařízení pro svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v inertním ochranném plynu

-Princip a používaná zařízení pro svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranném plynu

-Princip a používaná zařízení pro svařování pod tavidlem, včetně dalších způsobů automatizace a robotizace svařovacího procesu

-Princip a používaná zařízení pro svařování elektrickým odporem

-Speciální metody svařování - přivařování svorníků, laserové svařování, plazmové svařování

-Základní popis principu a rozdělení metod pájení

-Základní popis principu tvorby lepených spojů

-Základní popis a rozdělení metod tepelného dělení

-Svařitelnost konstrukčních ocelí a neželezných kovů a slitin

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy technologií spojování kovových materiálů;

-seznámit studenta se zařízeními potřebnými pro svařování, pájení a lepení;

-naučit studenta zásadám svařitelnosti.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-základním způsobem posoudit svařitelnost materiálů;

-vysvětlit princip jednotlivých metod spojování a tepelného dělení;

-navrhnout vhodnou metodu spojování - posoudit výhody a nevýhody zvolené metody.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kolařík, L. a kolektiv, Technologie svařování, ČVUT v Praze, FS, 2020 (v přípravě)

Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, ČSÚ Ostrava, Ostrava, 2014

Kolektiv autorů: ASM HANDBOOK, Volume 6 - Welding, Brazing and Soldering, ASM, 2000Minařík, V.: Plamenové svařování, Pedagogické nakladatelství Scientia, Praha, 1997

+ Prezentace z přednášek a cvičení.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3114.html